#ALPHALOOP to projekt realizowany przez francuskiego artystę Adelina Schweitzer, który podszedł do tematu sacrum przez pryzmat wyimaginowanej praktyki techno-szamanizmu. Stwierdził on, że nie istnieje opozycja pomiędzy Naturą a Technologią i nie ma żadnej strukturalnej różnicy pomiędzy komputerem a innymi „naturalnymi” przejawami rzeczywistości.
Podczas tego performansu #ALPHALOOP uczestnicy są prowadzeni przez dwóch przewodników – ON i META – w bezprecedensową duchową przygodę.  Uczestnicy wyposażeni w gogle do odbioru mieszanej rzeczywistości oraz słuchawki, uważnie badają swoje otoczenie, odkrywają nowy sposób postrzegania krajobrazu, poznają inny rodzaj kontroli nad swoim ciałem i doświadczają nowych, zaskakujących wrażeń. Każdy performance jest unikalny, gdyż to otoczenie determinuje przebieg wydarzeń.

Performans #ALPHALOOP jest inspirowany teoriami Timothy’ego Leary’ego na temat szamanizmu cybernetycznego i opiera się na wyprawach badawczych badaniach mitów i kultury północnego Quebecu, które wzmocniły dramatyczny charakter projektu, wzbogacając go o krytyczne spojrzenie na technologie rozszerzonej rzeczywistości (XR), ideologię innowacji oraz duchowości.

 

/ POSTACI

ON: humanista, obecnie szaman, homo technologicus próbujący pogodzić się ze swoim pochodzeniem.
Podczas swoich podróży po multiwersum przywołał META, aby pomógł mu w jego misji.

META: technomancer, nadprzyrodzona istota pochodząca z innego wymiaru, zdolna do postrzegania
i manipulowania przepływem informacji generowanych przez maszyny.

 

/ PERFORMANCE

W performansie bierze udział maksymalnie 5 osób i trwa on około 50 minut.
Jest zaplanowany jako trasa, którą podążają uczestnicy, prowadzeni przez NIEGO i w towarzystwie META.
Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie pod wskazany adres w zarezerowanym przez siebie terminie.
Każdy uczestnik zostanie przywitany przez asystenta, który prowadzi do META.
Następnie uczestnicy zostają wyposażeni kolejno w gogle do odbioru mieszanej rzeczywistości oraz słuchawki, które na czas performansu staną się ich nowymi sztucznymi narządami percepcji.

Po zakończeniu, każdy uczestnik jest proszony o pozostawienie wiadomości telefonicznej na temat swoich odczuć po performansie.

 

Ilość miejsc ograniczona.
Wkrótce podamy więcej szczegółów dot. rezerwacji udziału w pokazie.

 

Partnerem wydarzenia jest Instytut Francuski w Warszawie.