Frédéric urodził się 16 lutego 1969 roku nad brzegiem Loary. Po kilku kreacjach i niezliczonej współpracy z wieloma teatrami ulicznymi, w 2013 roku przeniósł się do Marsylii, aby wziąć udział w FAI-AR, szkoleniu dla autorów pragnących skonkretyzować swój projekt twórczy w przestrzeni publicznej. To właśnie w tym okresie spotkał Adelina Schweitzera i włączył się w  projekt #ALPHALOOP.