Wystawa / Exhibition SPACE/S @Kopernika 15
_fot. Dawid Ścigalski

Spektakl / Spectacle DÖKK fuse* @ICE Krakow
_fot. Dawid Ścigalski

#ALPHALOOP  interaktywny VR performance / interactive VR performance Adelin Schweitzer & deletere @Apteka Designu
_fot. Dawid Ścigalski

SPACE FLARES @Cricoteka | hex/A\,  Alex Augier  & Solar flares | Florent Di Bartolo
_fot. Dawid Ścigalski

EMIKA If We Disappear & Dream Ari Dykier @Planetarium Śląskie
_fot. Dawid Ścigalski

AVnoc / AVnight @Hevre+1
_fot. Dawid Ścigalski

 

VR. Przestrzeń otwarta czy zamknięta? Panel dyskusyjny / VR. Open or closed space? Panel discussion @Pałac Potockich
_fot. Dawid Ścigalski

Klub festiwalowy / Festival Club @Hevre+1
_fot. Dawid Ścigalski

 

Daniel Drumz & Tving Stage Design
_fot. Dawid Ścigalski