Założona w Lyonie w 2004 roku agencja AADN Arts & Cultures Numériques działa w obszarze innowacji społecznych, technologicznych i artystycznych.
Struktura wspiera artystyczne eksperymenty, które wykorzystują narzędzia techno-industrialne, eksperymentują z ich zastosowaniem, poruszają wyobraźnię, rozwijają wrażliwość poetycką , aby rozwijać wrażliwe, wspierające i odpowiedzialne społeczeństwo postcyfrowe.