Informacja dot. dojazdu na wydarzenie EMIKA If We Disappear – Patchlab Festival 2023
W związku z remontem z Parku Śląskim polecany dojazd do Planetarium Śląskiego to ten od strony ul. Bytkowskiej w Katowicach.
Ze względu na trwający remont dalszego odcinka drogi, miejsca parkingowe dla klientów Planetarium wyznaczone są wzdłuż drogi dojazdowej do mostku przy restauracji Cosmo Garden.
Dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnością zostały wyznaczone miejsca postojowe w pobliżu Planetarium. Dojazd do tych miejsc znajduje się od strony ul. Parkowej w Chorzowie.
Więcej informacji dot. dojazdu można znaleźć na stronie Planetarium Śląskiego w Chorzowie.